شرایط و قوانین استفاده از سرویس پرو

سرویس پرو فرش دستباف ، سرویس منحصر به فرد فروشگاه آنلاین هایکارپت بیشتر بخوانید…

قوانین هایکارپت

قوانین هایکارپت

نکته 1 : هر کاربر صرفا تا 3 درخواست پرو فرش به صورت همزمان می تواند ثبت کند . در خواست های بیشتر اما توسط کارشناسان حذف خواهد شد .

 

نکته 2 : سرویس پرو بر روی تمامی محصولات فعال نیست و هایکارپت می تواند با صلاحدید خود درخواست پرو ثبت شده را با اطلاع به کاربر حذف و یا تغییر دهد .

 

نکته 3 : هزینه ایاب و ذهاب پیک و کارشناس باید توسط کاربر در صورت رضایت و یا عدم رضایت ( مرجوعی محصول )، پرداخت گردد .

 

نکته 4 : گاهی به علت در خواست های زیاد ممکن است پردازش در خواست ها باتاخیر انجام گیرد که  تمام تلاش هایکارپت پردازش در خواست ها در کمترین زمان ممکن خواهد بود .

 

نکته 5 : ثبت در خواست پرو توسط کاربر به منزله قبول  کلیه قوانین و شرایط استفاده از سرویس پرو فرش دستباف هایکارپت می باشد .

 

نکته 6 : مدت زمان پرو فرش در فضای  کاربر ، بسته به نظر کارشناس ارسالی به محل می باشد .

 

 نکته 7 : محل مورد استفاده برای پرو فرش باید تمیز و مناسب برای فرش باشد در صورت نا مناسب بودن  شرایط محل پرو کارشناس می تواند درخواست پرو شما را لغو کند .